single-image

Raspisan Javni poziv za privredne subjekte za sprovođenje mera energetske sanacije stambenih objekata u opštini Smederevska Palanka

Na osnovu Odluke Opštinskog veća raspisan je Javni konkurs za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Smederevska Palanka.

Predmet Javnog konkursa je sprovođenje sledećih mera energetske efikasnosti:

1. Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama za stanove i kuće.

2.Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkom omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće i stambene zajednice, osim krovnog pokrivača i tavanica za porodične kuće i stambene zajednice

3. Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaziju ispod krovonog pokrivača za porodične kuće

4. Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas i/ ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostroa (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće, stanove i stambene zajednice

5. Zamena postojeće ili ugradnja cevne mreže, grejnih tela- radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće, stanove i stambene zgrade

6. Nabvka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće

7.Nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

U okviru realizacije Programa finansiranja aktivnosti i mera unepređenja energetske efikasnosti u 2022. godini, a u cilju finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije za 2022. godinu, u skladu sa članom 15. Pravilnika, raspisuje se Javni konkurs radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata.

Mere energetske sanacije u domaćinstvima predviđene Programom, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Smederevska Palanka.

Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog konkursa.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Smederevska Palanka.

Konkurs je otvoren do 6. juna.

Povezane vesti