single-image

Opština Topola sprovodi projekat ”Svi građani Topole – jednaki i uključeni”

Uvodnim javnim događajem, danas je u Vizitorskom centru predstavljen projekat ”Svi građani Topole – jednaki i uključeni”. Prisutnima su se ispred opštine Topola obratili predsednik Igor Petrović, menadžer projekta Danijela Đokić Pantić i Svetlana Mladenović ispred odeljenja Centra za socijalni rad Aranđelovac u Topoli. Projekat je predstavila Marija Stojadinović – programski koordinator projekta, a javne pozive Nemanja Jovičić – stručni saradnik za socijalno stanovanje na projektu Razvojnog biznis centra Kragujevac.

Cilj uvodnog događaja je predstavljanje projekta lokalnim akterima, građanima i javnosti, očekivani rezultati i planirane aktivnosti. Ovo je bila i prilika da se pokrene dijalog u lokalnoj zajednici na temu stambene podrške i stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih grupa.

Projekat ”Svi građani Topole – jednaki i uključeni” sprovodi Opština Topola zahvaljujući podršci Evropske unije, preko Programa “Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji EUSHAI”. Implementaciju programa u Srbiji koordinira kancelarija UNOPS-a u Beogradu. Partneri na projektu Opštini Topola su Centar za socijalni rad Aranđelovac, odeljenje u Topoli i Razvojni biznis centar Kragujevac. Ukupna vrednost projekta je 383.599 evra, od čega je donacija EU 322.223, a doprinos lokalne samouprave 61.376 evra.

Projekat ima za cilj da doprinese unapređenju socijalne inkluzije ranjivih društvenih grupa u Topoli, kroz stvaranje adekvatnih životnih uslova i uslova za socijalno-ekonomsku integraciju. Svrha projekta je unapređenje uslova života pripadnika romske nacionalne manjine i žena žrtava porodičnog nasilja u Topoli i omogućavanje njihove potpune društvene uključenosti, kroz obezbeđenje podrške u vidu socijalnog stanovanja i programa socijalne inkluzije i integracije na tržište rada.

Planirano je da 11 romskih porodica i 4 porodice žena žrtava porodičnog nasilja dobiju stambenu podršku i budu uključene u mere socijalne i ekonomske inkluzije – grantovi za ekonomsko osnaživanje, obuke za tražena zanimanja na tržištu rada i povezivanje sa poslodavcima, pomoć deci u učenju i stručna, psihosocijalna podrška porodicama u prevazilaženju svakodnevnih problema.

Javni poziv za izbor korisnika za dodelu stambene podrške i učešće u merama socijalne inkluzije otvoren je do 7. marta. Dostupan je na sajtu Opštine Topola, pisarnici Opštine, opštinskoj oglasnoj tabli i oglasnoj tabli Centra za socijalni rad, kancelariji odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, gde ga svi zainteresovani građani mogu preuzeti uz obrazac formulara za prijavljivanje.

Povezane vesti