single-image

Građani Srbije 16. januara glasaju za promenu Ustava

Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je da će se građani Srbije na referendumu 16. januara izjašnjavati o izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, i to time što će zaokruživanjem „da“ ili „ne“ odgovoriti na jedno pitanje: ,,Da li ste za potvrđivanje Akta o promeni Ustava Republike Srbije?“.

Promene Ustava primarno imaju za cilj povećanje pravne sigurnosti građana Srbije. Samo nezavisno sudstvo i samostalno javno tužilaštvo garantuju građanima adekvatno ostvarivanje i zaštitu prava u sudskim postupcima.
Pored toga, ove promene imaju za cilj i uspostavljanje boljeg sistema predlaganja, premeštaja i prestanka sudijske i javnotužilačke funkcije.

NJihovo sprovođenje obezbediće da ulazak u pravosuđe bude zasnovan na objektivnim kriterijumima vrednovanja i pravičnim procedurama izbora.

Naime, sudije će birati nezavisno telo sastavljeno od sudija i istaknutih pravnika iz redova vrhunskih stručnjaka, univerzitetskih profesora, doktora pravnih nauka.

U izboru sudija, predsednika sudova i javnih tužilaca biće isključeno učešće politike, što će omogućiti veću nezavisnost sudija i veću samostalnost javnih tužilaca, kao i njihovu veću odgovornost.

Time se postiže visok nivo njihovog legitimiteta, koji dolazi iz struke.

Istovremeno, promene Ustava, koje garantuju stalnost sudijske i javnotužilačke funkcije i ukidaju izbor sudija i javnih tužilaca na tzv. probni mandat od tri godine, doprineće stabilizaciji sudstva i javnog tužilaštva.

Pomenutim rešenjima jača se vladavina prava, koja se, između ostalog, ostvaruje kroz nezavisnost sudija i samostalnost javnih tužilaca, i stvaraju se uslovi za bolju i efikasniju zaštitu ljudskih prava.

Povećanje pravne sigurnosti, koje će ustavnim promenama biti ostvareno, uticaće i na priliv stranih investicija i vodiće ka povećanju standarda građana i ekonomskom napretku Srbije.

Ministarka Maja Popović poziva građane da u nedelju, 16. januara, izađu na referendum i daju podršku ustavnim promenama, jačanju vladavine prava, nezavisnosti sudstva i samostalnosti javnog tužilaštva.

Samo nepristrasno, stručno, odgovorno i efikasno pravosuđe moći će najbolje da štiti njihova ustavom zajemčena ljudska prava i slobode i da sudi pravično i u razumnom roku. Samo u takvo pravosuđe će građani imati poverenja, poručila je ona.

Povezane vesti