single-image

Opština Topola raspisala Javni oglas za dodelu jednokratne novčane pomoći za kupovinu ogreva socijalno ugroženim porodicama sa područja opštine

Komisija za sprovođenje postupka dodele jednokratne novčane pomoći za kupovinu ogreva socijalno ugroženim porodicama sa područja opštine Topola, raspisuje,

JAVNI OGLAS za izbor korisnika za dodelu jednokratne novčane pomoći za nabavku ogreva u 2021. godini.
Pravo na pomoć mogu da ostvare socijalno ugrožene porodice sa područja opštine Topola ukoliko ispunjavaju sledeće kriterijume:
1. Da imaju prebivalište, odnosno boravište na teritoriji opštine Topola,
2. Da su korisnici novčane socijalne pomoći i da su socijalno ugrožena lica koja su se našla u stanju socijalne potrebe,
3. Jednoroditeljske porodice sa decom na redovnom školovanju,
4. Domaćinstva invalidnih lica,
5. Staračka domaćinstva,
6. Lica (deca) smeštena na starateljstvo i u hraniteljskim porodicama.
Pravo na pomoć ne mogu da ostvare lica koja su ostvarila pravo na pomoć po nekom drugom kriterijumu ili iz nekih drugih izvora finansiranja.

POTREBNA DOKUMENTA:
1. Prijava za dodelu pomoći,
2. Lična karta za podnosioce zahteva i punolotne članove njegovog domaćinstva (fotokopija ili očitana),
3.Rešenje o novčanoj socijalnoj pomoći,
4.Rešenje o invaliditetu,
5.Medicinska dokumentacija (ne starija od 6 meseci),
6.Kopija tekućeg računa

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 27.10.2021. god.
Prijave se podnose na pisarnici Opštinske uprave opštine Topola ili elektronskim putem na sledeće email adrese: jasnamiljkovic@topola.com;marijaobradovic@topola.com.
Informacije možete dobiti na telefone: 064/8614-209;064/8614-105.
Za Komisiju
Jasna Miljković, s.r.

Povezane vesti