single-image

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave: Usvojena nova Strategija Reforme javne uprave (RJU) za naredni desetogodišnji period.

Saopšternje za javnost Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave:
„Vlada Republike Srbije usvojila je novu Strategiju Reforme javne uprave (RJU) za naredni desetogodišnji period. 
Strategija prvi put uvodi krovnu politiku pruzanja usluga, kako bi se nastavio i unapredio trend razvoja korisnički orijentisanih usluga i uvođenja standarda i kvaliteta u pružanje usluga građanima i privredi.
Vizija Strategije reforme javne uprave je UPRAVA PO MERI SVIH NAS. To je uprava po meri građana i privrede, efikasna, odgovorna i transparetna koja pruza kvalitetne i lako dostupne usluge, uprava po meri državnih službenika, depolitizovana, profesionalna i delotvorna i uprava koja je nosilac promena i reformi, kao i punopravnog clanstva naše zemlje u EU. 
Strategija RJU je krovni dokument koji obuhvata tri akciona plana – upravljanje ljudskim resursima, pružanje usluga i odgovornost i transparentnost i tri programa u oblasti planiranja i kooridinacije javnih politika, upravljanja javnim finansijama i reformi sistema lokalne samouprave, kroz koje EU prati naredak Srbije u procesu evropskih integracija. 
Strategija RJU za period 2021-2030. godine sa Akcionim planom za period 2021-2025. godine izrađena je na osnovu evaluacije prethodnog strateškog dokumenta i uz sveobuhvatne konsultacije predstavnika državnih organa, nezvaisnih državnih organa, udruženja građana i Privredne komore Srbije, kao i uz učešće predstavnika Delegacije EU u Srbiji i predstavnika SIGMA/OEBS.“ 

Povezane vesti